Bilo bi divno kada bi vaša sopstvena energija uvek radila za vas, zar ne?

kontakt: marinaspositivechoices@gmail.com

Radionicu KAKO DA SVE ŠTO SE DEŠAVA RADI ZA MENE? vodim 14.12.2020. i prijave su u toku.

Iskoristite svoj energetski potencijal za izuzetnost!

Energetska psihologija nam omogućava da otkrijemo gde je došlo do poremećaja energetskog toka u našem sistemu i da to, vrlo precizno, korigujemo.

Kada se energetski tok oslobodi, promena stanja je izuzetno brza i mi se oslobađamo svega onoga što nas je sprečavalo da živimo svoj puni potencijal.

Kada naučite sopstvenu energiju da radi za vas, pred vama se otvara polje neograničenih mogućnosti. Dozvolite svom potencijalu za izuzetnost da se pokaže.


POSITIVE CHOICES

Iskoristite svoj energetski potencijal za izuzetnost!


search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close