Kreiranje najbolje godine do sada- Novogodišnji izazov- Pridružite nam se! Kreiranje i ZP

kontakt: marinaspositivechoices@gmail.com

Dobro došli u naš Novogodišnji serijal- Novogodišnji izazov.

Zajedno se pripremamo da 2021.godina bude najbolja godina do sada!

Vreme novogodišnjih praznika je vreme kada donosimo odluke da ćemo uraditi nešto novo ili nešto drugačije. Šta se desi u februaru, zašto tako brzo naša rešenost da se menjamo izbledi?

Na samom početku je veoma važno da imamo čvrstu nameru da sledeća 2021.godina bude najbolja godina do sada, bez obzira na sve promene u okruženju i bez obzira na to šta će se dalje dešavati.

Ako imamo čvrstu nameru da ćemo imati najbolju godinu do sada, da ćemo je mi oblikovati i stvarati, mi se unapred spremamo da odgovorimo na svaku situaciju!

Pridružite se izazovu i kreirajte najbolju godinu do sada!

U svakom trenutku postoji mogućnost da aktiviramo svoju moć i da ostvarimo najbolji period, najbolju godinu do sada i to zavisi samo od toga da li ćemo dozvoliti da se ono najbolje u nama pokaže.

Ostvarivanje najboljeg perioda, najbolje godine ikada, zavisi od toga da li ćemo postati osoba kakva smo oduvek želeli da budemo. Da li smo spremni da prigrlimo tu najbolju verziju nas, u ovom trenutku.

Rad na sebi je celoživotni proces zato što je to rad sa slojevima. Iznova otkrivamo uverenja koja nam više ne služe, iznova oslobađamo emocije koje su ostale zarobljene u telu i iznova širimo svoj kapacitet za ljubav i prihvatanje.


KREIRANJE

Iskoristite svoj energetski potencijal za izuzetnost!


search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close