Dan za usklađivanje

Da li postoji nešto što jako želite a ne uspevate da privučete u svoj život?

Ponekad se dešava da ono što želimo ne dolazi u naš život zato što sami nismo još spremni za to. Formula za manifestiranje je jednostavna – podesiti se na frekvenciju željene stvari a onda dopustiti da se željeno pojavi na način i u vreme koje je najbolje za nas.

Prosečan čovek nema dovoljno strpljenja da može da dozvoli da se stvari dešavaju u skladu sa nevidljivim planom. Pita se – koje je to pravo vreme i koji je to najbolji način? Naš um odmah stupa u akciju. Nismo se pustili. Često nam se čini da tok prebrzo teče a mi ne znamo da plivamo.

O toku i puštanju divno govori Esther Hicks – Pustite vesla i dozvolite da vas tok ponese nizvodno. Osećaj olakšanja će vam pokazati da ste se pustili.

Divna knjiga koju sam nedavno čitala je knjiga Ričarda Baha Iluzije gde postoji onaj fenomenalni deo sa rečnom strujom:

Rečna struja je mirno tekla preko svih – mladih i starih, bogatih i siromašnih, dobrih i zlih. Tekla je svojim sopstvenim putem znajući samo za svoje kristalno ja. Svako je biće na svoj način prijanjalo na granje i stenje rečnog dna, jer je to bio njihov način življenja i svaki od njih je od rođenja učio da odoleva struji. Ali jedno je stvorenje na kraju reklo: Umoran sam od prijanjanja. I ako ne mogu da vidim, verujem da reka zna kuda ide. Pustiću se i dozvoliti joj da me odnese kuda želi…

Šta je to sa dopuštanjem i puštanjem što je toliko teško da se razume? Upravo ova komponenta – što pokušavamo da razumemo. A neke stvari se ne mogu pratiti našim umom koliko god on bio sjajan. Čarolija počinje kada poverujete srcem da je nešto moguće.

Kada možete da osetite da ste spremni za to. Kada možete da zamislite kako bi to izgledalo. Kada ste potpuno spremni da živite po tom scenariju. Kada ste u skladu sa njim jer ste u skladu sa sobom.

Dan je idealan za usklađivanje. Baš ovaj. Usklađivanje sa sobom. Usklađivanje sa svojim željama, svojim snovima, svojim vizijama. Niko drugi nije tu da piše scenario vašeg života. Nije tu da čuje poruke umesto vas. Nije tu da vidi vašu budućnost umesto vas. I niko drugi nije u stanju da se pusti umesto vas.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s