Univerzum je u tebi

Do not feel lonely, the entire universe is inside you.

Rumi

Nema spoljašnjeg iskustva. Razmislite o tome. Sve što naša čula prevode dolazi iz unutršnjeg iskustva. Sve se dešava unutar našeg iskustva, dakle mi kreiramo sve što postoji. Interesantno je da smo mi , u isto vreme, unutar iskustva drugih ljudi. Kako su oni unutar našeg iskustva a mi unutar njihovog, mi kreiramo jedni druge. Što znači da smo jedno. Jedna svest.

slika preuzeta ovde

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s