Usaglašavanje je najbitniji deo kreiranja

Još kada sam prvi put čula zvuk Esterinog glasa znala sam da je to žena koju biram da slušam. Nisam tada razumela kako to mi donosimo odluke pre rođenja ali sam rečenicu da smo kreatori vlastitog života osetila celim telom.

To je bilo vreme kada sam ponekad ignorisala znake koje mi šalje telo. Međutim, iznova sam se vraćala na videa Abraham -Hicks koji su tada postojali na YT. Svaki put kada bih čula da moji izbori doprinose opštem širenju i da ne mogu pogrešiti jer će već sledeća suprotnost pružiti priliku za ponovno usaglašavanje, ja bih se osetila iskreno podržano i sigurno.

Za vas sam pripremila novu listu, koju planiram da dopunjavam i stalno usavršavam sa videima u kojima Abraham govori da je najvažnije postići vezu između sebe u fizičkom telu, ovde i sada, i Duše/Izvora/Boga od kojih potičemo. Lista o usaglašenosti kao najbitnijem delu kreiranja.

Zanimljivo je da sam o pogrešnim pretpostavkama, koje kupimo duž našeg fizičkog postojanja, slušala iz više uglova i na različitim jezicima. Ali svaki od tih različitih izvora informacija se složio da, bez obzira na prva uslovljavanja u detinjstvu, mi jesmo kreatori/stvaraoci sopstvenog života. Mnoge stvari su unapred postavljene i svi krećemo iz različitih početnih tačaka. Ali svako od nas ima priliku da bira sledeći potez. Da bira usaglašavanje sa sobom.

Hvala što me pratite i ovde.

Volim vas.

Marina.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s