NAŠE MISLI SU TALASI ENERGIJE

Svaka misao koju odašiljemo šalje impuls energije i direkto utiče na fiziološke promene u našem telu. Mi smo proizvod svih misli koje smo imali, osećanja koja smo osećali i različitih dela koja smo učinili ili odustali.

Naše misli su moćne. One su talas energije koji utiče na naše sutrašnje iskustvo. Dakle, zato je važno naučiti da mislimo i ponašamo se u skladu sa onim što želimo da budemo, radimo ili doživimo u životu. Misli bukvalno postaju stvari. Iako često ne vidimo put od tog električnog impulsa do materijalizacije, do sada smo stotinama puta svedočili da ono o čemu smo razmišljali i čemu smo poklanjali svoju pažnju, dođe do nas u vidu konkretnih stvari, osoba ili događaja.

Već sam spomenula da svaka misao direktno utiče na fiziološke reakcije u našem telu. Mi možemo da stvaramo željene vibracije odašiljanjem poželjnih misli iz mozga. Bila sam oduševljena objašnjenjem Brusa Liptona, ćelijskog biologa koji je svojom knjigom ,,Biologija verovanja” otvorio novi svet razumevanja funkcionisanja našeg mozga. On kaže:

Mozak stvara i reaguje na energetska polja koja mogu da utiču na ponašanje ćelija i ekspresiju gena, da promene percepciju, raspoloženje i ponašanje. Uticaj polja uma je najočigledniji u placebo efektu, gde dolazi do isceljenja zato što um veruje da su lekovi ili medicinski zahvati, efikasni,čak i kada su u pitanju šećer umesto leka ili zahvat koji nema nikakvog značaja.

Zato je razumevanje moći naših misli ključno za kreiranje željenog života, naročito kada spoznamo da svoj um možemo da koristimo poput zvučne viljuške i kreirati što više misli koje su u skladu sa onim što želimo da stvorimo. Mi zaista imamo slobodu da stvorimo ono što želimo. Kada namerno posežemo za prijatnim mislima, mi šaljemo energetske talase koji stimulišu oslobađanje endorfina u našem mozgu, umanjuju bol i povećavaju zadovoljstvo. Osećamo se prijatnije i opuštenije.

Svesni i podsvesni um.

Ponekad se dešava da svesnim umom šaljemo pozitivne namere i zaista biramo misli koje će nas podržati, a onda primetimo da se pojavljuju neka uverenja koja blokiraju ili ometaju naše svesne napore. Zato je jako važno osvestiti uverenja koja se kriju u našoj podsvesti i na neki način sabotiraju naše svesne napore. Podsvesni um nije saboter po prirodi. On je tu da nas zaštiti kako bismo preživeli i tu je da uštedi što više energije. Kako svaki čovek još od ranog detinjstva izgrađuje različite koncepte stvarnosti, u vreme kada kao odrasli krenemo u kreiranje našeg dream life-a,već imamo puno podsvesnih uverenja nedoraslosti, strahova i sumnji. Većina ovih podsvesnih uverenja potiče od nekih prošlih iskustava, koja često nisu naša lična već nasleđena iskustva koje smo samo prekopirali u naš sistem i pretvorili ih u sopstvene istine. Ovi nepodržavajući koncepti mogu godinama da nas drže u zamišljenom zatvoru, ne dopuštajući nam da iskoristimo svoje sadašnje mogućnosti.

Kako se zapravo osvešćuju podsvesna uverenja?

Jako je važno da donesemo svesnu odluku da se obratimo tim uverenjima, oslobodimo ih se i pustimo ih. U Intuitive and Success koučingu to radimo tako što klijenta provodimo kroz niz duboko transformativnih procesa, gde se baca svestlost na rano reprogramiranje koje je dovelo da sadašnje blokade. Ako krenete da reprogramirate svoja podsvesna uverenja bez stručne pomoći, proces će biti sličan samo će vam biti potrebno malo više vremena da otkrijete gde i ko vas zapravo koči.

Podsvesna uverenja koja vas drže u mestu, možete posmatrati kao ručnu kočnicu koja je podignuta i sprečava vas da krenete dalje, iako ste do kraja pritisnuli papučicu gasa. Naše ograničavajuće misli, osećanja i ponašanja su poput psiholoških kočnica. Vućiće vas na dole i usporavati, osim ako se ne posvetite tome da ih prepoznate i otpustite a onda ih zamenite podržavajućim mislima i uverenjima.

Prvo se pravi prostor za ono novo što dolazi, tako da kod svakog novog nivoa na koji prelazite, morate osloboditi sebi prostor što znači da se prvo oslobađamo stvari i uverenja koja nam više ne služe. Ovo je slično spremanju kuće ili vašeg radnog stola. Kada vam je garderober pun stvari koje ne nosite ili koje ste prerasli ili vam je radni sto krcat papirima koji vam ne trebaju, računima i raznim stvarima koje vam guše prostor, vreme je za veliko spremanje. Tako je isto sa našim umom. Treba mu provetravanje i spremanje. Neke datoteke nam više ne trebaju,nešto smo već prerasli a neka uverenja ne samo da nam ne služe, već su i realno zastarela, tako da se svega toga treba osloboditi.

Kreiranje željenog života je jednostavno, ali nije jednostavno osloboditi se stvari koje smo godinama nosili sa sobom i navikli da živimo sa tim i na taj način. Oslobađanje će doneti blagu nesigurnost zato je uvek dobro novonastali prostor zameniti novim, podržavajućim mislima. Ja najviše volim da nove misli formulišem u vidu predivnih, podržavajućih afirmacija. Ali pre svega se treba osloboditi blokada pa tek onda implementirati nove afirmacije.

Uverenja su samo misli na koje ste navikli, i ona se menjaju: prepoznavanjem i osvetljavanjem, iskrenošću prema sebi i prepoznavanjem svojim osećaja. Pozitivnim stavom, afirmacijama, vizualizacijom a pre svega energetskim oslobađanjem istih. Ima više načina i pisaću o svim načinima na koje sam ja nailazila dok sam radila na sebi i dalje proučavala i studirala Energetsku Psihologiju.

Dakle, mi možemo doneti svesnu odluku da menjamo sadržaj svog podsvesnog uma. Moramo da stvorimo prostor za svakodnevno vreme provedeno u tišini, bez spoljašnjih smetnji, kako bismo ojačali našu vezu sa nama samima i počeli da sagledavamo sebe iznutra.Možemo se povezati sa podsvesnim umom uz pomoć više tehnika. Tu su uključene meditacija i kontemplacija, molitva, zahvalnost, vizualizacije, pozitivan fokus,afirmacije…

Kada naučimo da radimo sa našim podsvesnim umom, mnogo brže i lakše, nego što bi to naš svesni um mogao, možemo da postignemo ciljeve koje imamo u životu. Dakle mogli bi reći da Zakon Privlačenja odgovara više na vibracije koje odašiljemo podsvesno nego svesno, ali i jedan i drugi um imaju svoje važne uloge i možemo i jedan i drugi koristiti kao pomagače u kreiranju onoga što želimo.

Pratimo se i dalje. Hvala svima od srca.

Volim vas.

Marina

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s