Fokusiranje pažnje – slanje jasnih signala Univerzumu

Razmislite na trenutak o ovome. Ako kažete sebi: Ne želim da zakasnim, koja vam slika dolazi u um? Prirodno, vidite sebe kako kasnite.

Ako pomislite: Želim da stignem na vreme velika je verovatnoća da će misaona slika koju vidite biti Stižem na vreme. Kako izbeći stvaranje misli, slika i energetskih vibracija stvari koje ne želimo?

Tako što se fokusiramo na misli i slike koje su u harmoniji s onim što želimo da stvorimo u svom životu. Ponekad Univerzumu šaljemo nejasne signale jer jedno želimo a onda kreiramo slike koje nose suprotnu energiju i dolazi do kretanja napred-nazad. To nas drži u mestu. Budući da ono na šta se fokusiramo dobija moć da se širi, prirodno je da želimo svoju energiju da usmerimo na željeno.

Pomaže obraćanje pažnje na to kuda vam pažnja odlazi. Bićete iznenađeni kada vidite koliko često držite fokus, nesvesno, na suprotnoj strani od onoga što želite. Uvek smo u stanju kreiranja, zato je bitno vraćati svoju pažnju na stvari koje su vredne naše pažnje i koje su u saglasnosti sa našim ciljevima i snovima.

U redu je da primetite šta ne želite. Ali neka to bude tek toliko da možete identifikovati šta je to što želite. Imaćete veću jasnoću, ali je važno da se ne bavite tim stvarima dugo. U redu je, možete da kažete ovo ne želim, ali upravo u tom trenutku odlučite da okrenete energiju da radi za vas. Okrećete je tako što postavite pitanje: Šta želim umesto ovoga?

Postanite vibracija za budućnost koju želite.

Fokusirajte se na dobro u sebi i drugima.

Mogu da dodam :

Biram svaku svoju misao pažljivo i sa ljubavlju!

Fokusirajte se na svetlost i lepotu u vašem životu. Zakon Privlačenja ne filtrira energiju koju šaljemo. On ne odlučuje šta je za nas bolje. Samo reflektuje ono što smo poslali. Mi imamo potpunu slobodu da biramo na šta želimo da fokusiramo svoju pažnju. Zato je bitno da se izražavamo pozitivno. Naš um razume slike i vibraciju tih slika pa je lako osnažiti sebe svesnim izražavanjem.

Ovo je jednostavno- uložite samo malo napora da promenite način na koji govorite i razmišljate. Odbijte da poklonite pažnju negativnostima koje se lako ušunjaju preko komentara, reklama i dnevnih novina. Kuda pažnja odlazi, tuda protiče i energija. Mi neprekidno šaljemo naredbu za svoju budućnost. Sve što izgovaramo su afirmacije koje potvrđuju našu stvarnost u ovom predivnom Univerzumu koji nam šalje baš ono što smo naručili.

Hvala što me pratite i ovde.

Volim vas.

Marina.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s