Frekvencija čiste zahvalnosti

Obilje je svuda oko nas, vežbajmo svakodnevno da ga sve više primećujemo!

Pogledajte video i pridružite se grupi Mindfulness&Meditation:

https://www.facebook.com/groups/845619789349081

Više o programu pročitajte ovde:

MEDITACIJA – poklon od mene CEO PROGRAM u zajedničkoj grupi

1.Naše fizičko telo i izgled

Pitanje: Na čemu sam zahvalna?

Telo mi je celo- imam ruke, noge, oči…

Šta je to lepo, šta volim na svom telu?

Pronađite 3 stvari na kojima ste zahvalni.

2.Finansije i materijalno stanje

Pitanje: Na čemu sam zahvalna?

Šta to imam? Koju imovinu, koje resurse?

Pronađite 3 stvari na kojima ste zahvalni.

3.Veštine i sposobnost

Pitanje: Na čemu sam zahvalna?

Šta to umem, šta dobro radim, koju veštinu imam?

Pronađite 3 stvari na kojima ste zahvalni.

4.Porodica, porodični život

Pitanje: Na čemu sam zahvalna?

Imam li porodicu, šta mi ona pruža?

Pronađite 3 stvari na kojima ste zahvalni.

5.Hobiji, radost, zabava

Pitanje: Na čemu sam zahvalna?

Šta me raduje? Šta je to što mnogo volim?

Pronađite 3 stvari na kojima ste zahvalni.

6.Zdravlje

Pitanje: Na čemu sam zahvalna?

Šta je zdravo i u balansu?

Pronađite 3 stvari na kojima ste zahvalni.

7.Brak ili partneri

Pitanje: Na čemu sam zahvalna?

Šta je dobro kod njega/nje ? Šta funkcioniše dobro?

Pronađite 3 stvari na kojima ste zahvalni.

8.Podrška drugih ljudi

Pitanje: Na čemu sam zahvalna?

Ko me je i kako podržao do sada? Ko me i sada podržava?

Setite se i pronađite 3 stvari na kojima ste zahvalni.

9.Podrška prirode, vodiča, učitelja, sreća u životu

Pitanje: Na čemu sam zahvalna?

Kada me je pratila sreća? Kada sam imala više vođstvo i podršku?

Pronađite 3 stvari na kojima ste zahvalni.

10. Vaša karijera

Pitanje: Na čemu sam zahvalna?

Šta je dobro u mom profesionalnom životu?

 Pronađite 3 stvari na kojima ste zahvalni

11.Prijatelji

Pitanje: Na čemu sam zahvalna?

Možete zahvaliti na starim, sadašnjim i budućim prijateljstvima.

Pronađite 3 stvari na kojima ste zahvalni.

12.Spiritualni život

Pitanje: Na čemu sam zahvalna?

Verujem- povezana sa Bogom, Izvorom, Univerzumom, spiritualnim vodičima…

Pronađite 3 stvari na kojima ste zahvalni.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close