Sticky Post

Usaglašavanje je najbitniji deo kreiranja

Još kada sam prvi put čula zvuk Esterinog glasa znala sam da je to žena koju biram da slušam. Nisam tada razumela kako to mi donosimo odluke pre rođenja ali sam rečenicu da smo kreatori vlastitog života osetila celim telom. To je bilo vreme kada sam ponekad ignorisala znake koje mi šalje telo. Međutim, iznova sam se vraćala na videa Abraham -Hicks koji su tada … Continue reading Usaglašavanje je najbitniji deo kreiranja